Privacyverklaring

1  Algemeen

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Isabel NV/SA (“we”, “ons”, “ons”, “onze”), met kantoren aan de Keizerinlaan 13-15, 1000 Brussel (telefoon: +32 2 545 17 11), als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens verwerkt die u betreffen en die we verzamelen via de websites www.isabel.eu en www.seven.isabel.eu en/of de Isabel 6 en Seven software.

 

2  Informatie die we verzamelen

Wanneer uw bedrijf registreert voor het gebruik van Isabel 6 en/of Seven, verzamelen wij de volgende soorten persoonsgegevens:

 1. Over u, als wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf:
  1. Identificatiegegevens: naam, professionele e-mail, professioneel telefoonnummer, ondertekend exemplaar van een officieel identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, …);
  2. Werkinformatie: werkgever, werkadres;
 2. Over de factureringscontactpersoon van uw bedrijf:
  1. Identificatiegegevens: naam, professionele e-mail, professioneel telefoonnummer, professioneel faxnummer;
  2. Werkinformatie: functietitel, werkgever;
 3. Over de gebruikers van Isabel 6 en/of Seven van uw bedrijf:
  1. Identificatiegegevens: naam, professionele e-mail, professioneel telefoonnummer, professioneel faxnummer, professioneel faxnummer, ondertekende kopie van een officieel identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, …), PKI-gebruikers-ID (indien gebruikt);
  2. Identificatiegegevens voor de itsme®-registratie: Rijksregisternummer, itsme®-identificatiecode;
  3. Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, taal;
  4. Werkinformatie: functieomschrijving, werkgever, werkadres.

Het is mogelijk dat wij een deel van de bovenstaande informatie van data.be verzamelen, wanneer u ons uw bedrijfsnummer meedeelt; dit voorkomt dat u alle velden handmatig moet invullen.

Wanneer u Isabel 6 en/of Seven gebruikt, verzamelen wij de volgende soorten persoonsgegevens:

 1. Identificatiegegevens: PKI-kaartgebruikers-ID of itsme®-identificatiecode, identificatiegegevens van de tegenpartijen bij financiële transacties van uw bedrijf; en
 2. Gegevens met betrekking tot beveiliging: geschiedenis van gecodeerde en gevalideerde transacties.

 

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw naam, taal en e-mailadres.

 

Wanneer u contact met ons opneemt via onze websites, verzamelen wij de volgende soorten persoonsgegevens  over u:

 1. Identificatiegegevens: uw naam en titel, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en IP-adres;
 2. Gegevens met betrekking tot de veiligheid: veiligheidslogboeken, verbindings- en activiteitenlogboeken en de gebruikersagent van uw webbrowser;
 3. De berichten die u ons stuurt.

 

Terwijl u onze websites bezoekt, verzamelen wij de volgende soorten persoonsgegevens over u:

 1. Identificatiegegevens: uw IP-adres;
 2. Gegevens met betrekking tot de veiligheid: veiligheidslogboeken, verbindings- en activiteitenlogboeken en de gebruikersagent van uw webbrowser;
 3. Wanneer u ons uw toestemming geeft, verzamelen wij ook gegevens met betrekking tot uw gebruik van de websites, zoals de pagina’s die u hebt geraadpleegd en of u onze websites in het verleden al heeft bezocht.

 

Wanneer u zich inschrijft voor en deelneemt aan een webinar, verzamelen wij de volgende soorten persoonsgegevens over u, via Zoom, het platform dat de webinars host:

 1. Identificatiegegevens: uw naam, e-mailadres en IP-adres;
 2. Gegevens met betrekking tot uw bedrijf: naam en BTW-nummer;
 3. Gegevens met betrekking tot de veiligheid: beveiligingslogboeken, aansluitings- en activiteitenlogboeken en de gebruikersagent van uw webbrowser;
 4. De vragen die u tijdens het webinar kunt stellen.

 

3  Cookies

Wij gebruiken cookies op onze websites om uw gebruikerservaring te verbeteren en, wanneer u ons uw toestemming geeft, om u beter te leren kennen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of smartphone wordt gedownload wanneer u een website bezoekt. Het stelt de website in staat om die computer of smartphone te herkennen en informatie op te slaan over uw voorkeuren of eerder uitgevoerde handelingen.

 

We gebruiken vier soorten cookies op onze websites:

 1. Essentiële cookies: deze cookies zijn nodig om de websites goed te laten functioneren en u de gevraagde diensten te kunnen leveren. U kunt deze cookies blokkeren en verwijderen met behulp van de parameters van uw webbrowser, maar dit kan de goede werking van de websites in het gedrang brengen.
 2. Analysecookies: deze cookies worden gebruikt om het aantal unieke bezoekers van onze websites en het aantal bekeken pagina’s, de activiteit van de bezoeker en de frequentie van terugkeer bij te houden. U kunt deze cookies blokkeren en verwijderen met behulp van de parameters van uw webbrowser.
 3. Advertentiecookies: deze cookies worden alleen geplaatst nadat we uw toestemming hebben ontvangen. We gebruiken ze om u beter te leren kennen en om u reclame aan te bieden die beter aansluit bij uw behoeften en voorkeuren.
 4. Tracking cookies: deze cookies worden alleen geplaatst nadat we uw toestemming hebben ontvangen. We gebruiken ze om u beter te leren kennen en u te herkennen wanneer u onze websites herhaaldelijk bezoekt.

 

De volgende cookies kunnen door onze websites worden geplaatst, afhankelijk van de parameters van uw webbrowser en van uw voorafgaande toestemming:

Naam cookie Type Doel Duur van de opslag
TS[ID] Essentieel Sessie cookie. Sessieduur
renderid Essentieel Sessie cookie. Sessieduur
LANGUAGE Essentieel Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op. 1 jaar
PROFILE Essentieel Slaat het voorkeursprofiel van de gebruiker op. 1 jaar
cookiebar Essentieel Bewaart de informatie met betrekking tot de toestemming voor het gebruik van niet-essentiële cookies. 15 dagen
moove_gdpr_popup Essentieel Bewaart de informatie met betrekking tot de toestemming voor het gebruik van niet-essentiële cookies. 1 jaar
pll_language Essentieel Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op. 1 jaar
_dc_gtm_UA-[ID] Analyse Sessiecookie gebruikt voor Google Tag Manager. Sessieduur
_ga Analyse Google analytics anonieme bezoekerstelling. 2 jaar
_gat_UA-[ID] Analyse Google analytics anonieme bezoekerstelling. 1 dag
_gid Analyse Google analytics anonieme bezoekerstelling. 1 dag
_hjid Analyse Deze cookie wordt ingesteld door hotjar om een willekeurige gebruikers-ID op te slaan, uniek voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat het gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site aan dezelfde gebruikers-ID wordt toegeschreven. 1 jaar
_hjIncludedInSample Analyse Bepaalt of de navigatie van de gebruiker in een bepaalde statistische plaatshouder moet worden geregistreerd. Sessieduur
fr Advertentie Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden
_fbp Advertentie Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden
IDE Advertentie / Tracking Slaat een identificatiecode op die DoubleClick (Google) gebruikt om u op te sporen over de bezochte webpagina’s en u te voorzien van gepersonaliseerde advertenties. 2 jaar

 

U kunt deze cookies blokkeren en verwijderen door de instructies van uw webbrowser te volgen:

 

4 Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of om, op uw verzoek, stappen te ondernemen om een overeenkomst af te sluiten:
  1. Om gebruikers in staat te stellen zich te registreren voor het gebruik van onze diensten.
  2. Om u de Isabel 6 en/of Seven-diensten aan te bieden;
  3. Om u te ondersteunen wanneer u problemen ondervindt bij het gebruik van de Isabel 6 en/of Seven-diensten;
  4. Om u informatie te verstrekken wanneer u ze aanvraagt en om uw berichten te beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt;
  5. Om de veiligheid van onze diensten, met inbegrip van uw gegevens, te garanderen;
  6. Om uw gebruik van onze diensten te factureren;
  7. Om u in staat te stellen deel te nemen aan onze webinars.
 2. Waar u uw toestemming hebt gegeven, door u in te schrijven op onze newsletter :
  1. Om u promotionele aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen..
 1. Indien dit nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals hieronder vermeld, mits uw belangen, vrijheden en fundamentele rechten niet zwaarder wegen:
 2. Om de zakelijke relaties van met u als bestaande of potentiële klant te volgen;
 3. Om bestaande klanten informatie te sturen over de evolutie van onze producten ; u kan deze communicatie op elk moment vragen stop te zetten via een uitschrijvingslink onderaan elke communicatie;
 • Om de veiligheid van onze websites en hun databank te waarborgen;
 1. Om niet-nominatieve informatie te verkrijgen over de bezoekers die onze websites raadplegen;
 2. Om u te ondersteunen bij het voltooien van uw registratie met het Isabel 6 en/of Seven-product wanneer uw registratie niet volledig werd voltooid.

Voor deze doeleinden hebben we een belangenafweging uitgevoerd, zoals de wet vereist, en hebben we vastgesteld dat, rekening houdend met de beperkte hoeveelheid persoonsgegevens die we verzamelen, de uitgevoerde verwerking en uw redelijke verwachtingen, uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van deze verwerking.

 1. Waar het voor ons noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

5  Onthulling en overdracht van persoonsgegevens

Om onze diensten aan u te kunnen leveren en om aan de bovengenoemde doeleinden tegemoet te komen, moeten we uw persoonsgegevens delen met:

 1. Medewerkers van Isabel NV/SA die toegang hebben op een ‘need-to-know’-basis en onderaannemers die een vertrouwelijkheidsovereenkomst met ons hebben ondertekend.
 2. Uw bank en de bank van uw financiële transacties en de bank van uw tegenpartijen bij financiële transacties.
 3. Verwerkers, gevestigd in België, die ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens alleen op onze instructies ondersteunen en die onderworpen zijn aan de nodige vertrouwelijkheidsclausules:
 4. Zetes, die onze PKI-kaarten produceert;
 5. Flexmail, die ons toelaat om bulkmailings te versturen voor nieuwsbrieven en marketingcampagnes;
 • Zoom, die onze webinars host.
 1. Overheidsinstanties en toezichthouders in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

 

6  Beveiliging en bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 

We nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat ook het ontwikkelen van processen en procedures om ongeoorloofde toegang tot of onthulling van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. We zorgen ervoor dat de derden met wie we uw persoonsgegevens delen eveneens over adequate veiligheidsmaatregelen beschikken.

 

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in sectie 4 (Verwerkingsdoeleinden) omschreven doeleinden te bereiken, met de onderstaande maximale bewaringstermijnen:

 1. De gegevens die u verzamelt bij het gebruik van de Isabel 6 en/of Seven-diensten worden tot 10 jaar na het einde van het contract bewaard, zoals vereist door de Belgische wet;
 2. De gegevens die worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt met uw vraag, worden bewaard tot wij uw vragen hebben beantwoord;
 3. De technische logboeken worden maximaal 180 dagen bewaard;
 4. De back-ups van de gegevens, die om veiligheidsredenen zijn gemaakt, worden 4 weken bewaard;
 5. Gegevens die voor statistische doeleinden zijn verzameld, worden 14 maanden bewaard;
 6. Gegevens die voor marketingdoeleinden zijn verzameld, worden bewaard zolang wij uw toestemming hebben.

 

7  Kinderen

Gebruikers van Isabel 6 en/of Seven-diensten moeten minstens 18 jaar oud zijn.

 

8  Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen over u genomen, noch profielen ontwikkeld in het kader van de in deze verklaring beschreven verwerking.

 

9  Uw rechten

U hebt het recht om ons een kopie van uw persoonsgegevens te vragen, om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken (actieve verwerking stop te zetten) en om de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in een gestructureerd, machineleesbaar formaat te verkrijgen. Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (in het bijzonder wanneer we uw persoonsgegevens niet hoeven te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke verplichting te voldoen).

 

Indien we uw toestemming hebben gevraagd, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken; dit heeft echter geen invloed op de verwerking die al vóór de intrekking heeft plaatsgevonden. U kunt uw toestemming intrekken door de aan ons domein gekoppelde cookies te verwijderen.

 

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de sectie “Contact” hieronder.

 

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens van een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt informatie te verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of waarvan de bewaring gebaseerd is op een dwingend gerechtvaardigd belang.

 

Als er kwesties zijn die niet werden opgelost, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

10 Contact

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of contact met ons wil opnemen om welke reden ook in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, door een e-mail te sturen naar privacy@isabelgroup.eu, of door een gedateerd en ondertekend verzoek te sturen naar Isabel NV/SA, Keizerinlaan, 13-15, 1000 Brussel, België.

 

 

11  Updates van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, maar zullen dit in elk geval doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We zullen u, indien mogelijk, per e-mail op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in deze verklaring.

 

Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 7 Januari 2020.